Onderzoeksgroep Media, Design en IT zet in op Corporate Video

Onderzoeksgroep MDI, een collectief van onderzoekers uit het departement Media, Design en IT, streeft ernaar om antwoorden te bieden op verschillende noden en uitdagingen die zich stellen binnen de creatieve industrie. De onderzoeksgroep zet in op 4 thema’s:
1. Game user experience design
2. AI-toepassingen en datagedreven personalisatie
3. Duurzaam ontwerpen, ontwikkelen en communiceren
4. Video en motion graphics in een professionele context
Het is binnen dit laatste thema dat het onderzoek een plaats krijgt dat profit- en non-profitorganisaties moet helpen bij de inzet van video en motion graphics in hun interne en externe communicatie.

onderzoek

De corporate video monitor

In hoeverre bekijkt en waardeert het publiek videomateriaal van bedrijven? Via welke kanalen en dragers bekijkt het publiek dit type video? En aan welke criteria moeten volgens de ontvangers bedrijfsvideo’s voldoen om gesmaakt te worden? Om een antwoord op deze vragen te krijgen lanceert de onderzoeksgroep MDI van de AP Hogeschool Antwerpen in samenwerking met VBO en iVOX jaarlijks een online bevraging bij het Belgische publiek. In 2021 lag de focus op het thema ‘corporate social responsibility’. De rapporten van 2020 en 2021 kan u hier downloaden.

Afbeelding onderzoek

Het VIDA-onderzoek

Het VIDA-onderzoek wil door middel van een multimethodische aanpak meer kennis vergaren over het gebruik en de verspreiding van video in een professionele context. Het onderzoek moet ook zicht geven op hoe bedrijven en producenten de resultaten van hun video-inzet meten en op welke manier ze hun doelgroepen activeren. De eerste onderzoeksresultaten verschenen in de blog op deze website en in een posterpresentatie op de Video Experience Day in juni 2022. Klik hier voor meer resultaten van het VIDA-onderzoek.