Foto expertisecentrum

Het expertisecentrum

Het expertisecentrum Content Marketing & Corporate Video van AP Hogeschool doet sinds 2010 onderzoek naar corporate video in Vlaanderen. De onderzoekers zijn toen gestart met het onderzoek ‘Bedrijven en Bewegende Beelden’. In deze studie analyseerden ze de vorm en inhoud van video’s ingezonden voor het toenmalige Corporate Video Festival en brachten ze de markt van de videoproducenten in kaart. Bij afloop van dat onderzoek lanceerden de onderzoekers de Corporate Video Monitor om het snel evoluerend speelveld te kunnen blijven opvolgen.

De corporate video monitor

In hoeverre bekijkt en waardeert het publiek videomateriaal van bedrijven? Via welke kanalen en dragers bekijkt het publiek dit type video? En aan welke criteria moeten volgens de ontvangers bedrijfsvideo’s voldoen om gesmaakt te worden? Om een antwoord op deze vragen te krijgen lanceert het expertisecentrum Content Marketing & Corporate Video van de AP Hogeschool Antwerpen in samenwerking met VBO en iVOX jaarlijks een online bevraging bij het Belgische publiek. In 2021 lag de focus op het thema ‘corporate social responsibility’. De rapporten van 2020 en 2021 kan u hier downloaden.

Corporate Video Monitor
Foto voor voorbeeld post

Het VIDA-onderzoek

Het VIDA-onderzoek peilt door middel van een survey naar de mate waarin bedrijven corporate video inzetten in hun communicatiemix. Het onderzoek moet ook zicht geven op hoe bedrijven de resultaten van hun video-inzet meten en op welke manier ze hun doelgroepen activeren. Deze resultaten komen in juni 2022 op de website. Dit survey kadert in een breder onderzoek dat niet alleen het bedrijfsperspectief, maar ook het ontvangersperspectief en de kant van de videoproducent in kaart brengt. Meer informatie vindt u hier.