Videoproductie: in house of uitbesteden? 

Gepubliceerd door Video Experience Day op

Corporate video wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Door de digitalisering zijn er namelijk veel meer mogelijkheden om videocommunicatie in te zetten. Maar maken bedrijven die video’s meestal zelf, of besteden ze videoproductie vooral uit aan externen? Dat werd onderzocht door AP Hogeschool Antwerpen in het onderzoek ‘VIDA: Video & Activate’.

De volgende resultaten komen uit het VIDA-onderzoek van de AP Hogeschool. Het onderzoek werd afgenomen bij werknemers van Vlaamse en Brusselse bedrijven die communicatie- of marketingtaken op zich nemen. Er werden 386 enquêtes afgenomen in het najaar van 2021. 77% van die bedrijven geeft aan al video in te zetten. Die resultaten worden hier uitgelicht.

Trendsetter 

Om te beginnen bekijken we waarom bedrijven video gebruiken. Meer dan de helft van de bevraagde bedrijven zegt dat ze sterk inzetten op video voor marketingdoeleinden en in hun communicatiemix. Nog eens de helft zegt ook dat video geschikt is om zich als duurzame onderneming te profileren. Toch voelen de bevraagde bedrijven dat er nog groeimogelijkheden zijn. Slechts 19% voelt zichzelf een trendsetter in videocommunicatie.

Verschillende van de bevraagde bedrijven vinden het belangrijk om (een deel van) hun videoproductieproces zelf in handen te nemen. De digitalisering heeft dat alleen maar makkelijker gemaakt. Zo beschikt een vierde van de ondervraagden zelf over een inhouse studio. Een op de drie heeft ook personeel dat specifiek geschoold is in videoproductie en 30% beschikt over personeel met kennis van videostrategie. De redenen waarom opdrachtgevers zelf video’s produceren, zijn duidelijk: een lager budget en een hogere productiesnelheid. 

Externe producenten 

Toch doet 80% van de respondenten wel eens een beroep op externe producenten voor de productie van video. “Dat is opvallend omdat toch heel wat bedrijven zelf bepaalde apparatuur en het personeel hebben om video’s te maken. Maar de expertise van externe bedrijven wordt duidelijk toch gewaardeerd”, aldus Ilse Van looveren. De belangrijkste reden om video’s uit te besteden is dat sommige bedrijven zelf niet de juiste kennis en/of gespecialiseerde apparatuur hebben. Video’s die aan hoge technische vereisten moeten voldoen, worden vaker uitbesteed. Dat zijn bijvoorbeeld commerciële high end video’s zoals tv-spots, video’s met moeilijk camerawerk, of animatie, … 

Opvallend is dat enkele andere redenen om de videoproductie uit te besteden, dezelfde zijn als die voor inhouse productie. Zo geven bedrijven aan dat ze hun videowerk uitbesteden vanwege tijdsbesparing en budget. Met externe producenten zou de productie sneller gaan dan wanneer je alles zelf moet uitzoeken. Ook hebben externen het nodige materiaal, zodat opdrachtgevers het zelf niet moeten aanschaffen.

Niet altijd het volledige proces 

Een belangrijke kanttekening is de volgende. “Bij het uitbesteden gaat het niet altijd over het volledige productieproces. Zo geeft iets meer dan de helft van de bevraagde bedrijven alleen bepaalde deeltaken uit handen, denk maar aan cameravoering, montage en postproductie”, zegt Van Looveren. De helft van de respondenten spreekt hiervoor zelfstandige videomakers en/of communicatiebureaus aan. Een derde werkt met een productiehuis.

Categorieën: Uncategorized