Zelf starten met AI? Deze 5 tips zetten je op weg!

Zelf starten met AI? Deze 5 tips zetten je op weg!

1. Leer prompten

Net zoals je moet leren werken met een camera, moet je ook leren prompten. Een prompt is een instructie die aan een AI-model wordt gegeven in de vorm van tekst, waarna het model een afbeelding of video genereert. Het juist formuleren van prompts geeft controle over de output en voorkomt standaardresultaten. Door termen als ‘fotorealistisch’ en ‘HD quality’ toe te voegen, verbeter je de kwaliteit van je beelden aanzienlijk. Het selecteren van camera-standpunten en stijlen heeft ook een grote impact: zo zal een beeld in de stijl van Wes Anderson er helemaal anders uitzien dan één in de stijl van Tim Burton. Kortom, veel oefenen is essentieel om je AI-gegeneerde beelden naar een hoger niveau te tillen.

2. Zoek de tool die bij je past

Het vinden van de juiste tool kan een uitdaging zijn, gezien de overvloed aan AI-tools die voortdurend met nieuwe updates en features afkomen. Logisch ook dat bedrijven AI-tools die in bestaande applicaties verwerkt zijn, veel vaker gebruiken dan alleenstaande AI-tools. Daarnaast zijn er veel tools die er veelbelovend uitzien maar uiteindelijk teleurstellen. Voordat er tijd en geld wordt geïnvesteerd in AI, is het raadzaam om online of bij experts extra informatie te verzamelen over de kwaliteit van deze tools. Het Immersive Lab van AP Hogeschool biedt alvast op zijn website een overzicht van relevante tools voor elke fase van het productieproces: https://www.creativeailab.be/learning-page/

3. Train je eigen model

Het prompten van beelden kan uitdagend zijn, vooral wanneer specifieke afbeeldingen nodig zijn, zoals een typische Vlaamse melkkoe. Grote kans dat op je AI-gegeneerde foto een totaal andere koe zal staan,  omdat de meeste AI-tools getraind zijn op Amerikaanse en/of anime-foto’s. Om dit probleem op te lossen kan je zelf AI-modellen gaan trainen op basis van een eigen dataset aan foto’s. Dat vereist echter wel een krachtige GPU en technische kennis. Het resultaat is echter een getraind model dat bruikbaar is voor toekomstige projecten, een uitdaging die de moeite waard kan zijn.

4. Hou zelf de touwtjes in handen

Hoewel AI een krachtig hulpmiddel is, blijft menselijke supervisie essentieel. Doordat elk AI-beeld uniek is, kan de outcome soms onvoorspelbaar zijn en mogelijk ethisch niet correct. Toezicht van een menselijk oog blijft een cruciale factor bij het beoordelen van de kwaliteit en de bruikbaarheid van gegenereerde beelden. Zie AI als een tool die je kan inzetten om je te inspireren en je werk te vereenvoudigen, niet als een tool die je werk gaat vervangen.

Op juridisch gebied ontbreekt momenteel de nodige wetgeving. Het is dus belangrijk om te na te kijken of je beeld niet te veel lijkt op andermans werk. Je kunt dit snel controleren door het in Google Afbeeldingen te uploaden. Zo zie je direct hoe uniek je beeld is.

5. Informeer je klanten

Er circuleren op het internet heel veel AI-gegenereerde video’s die soms heel realistisch ogen. Deze beelden ontgaan ook de klanten niet. Zo krijgen productiehuizen (of agency’s) wel eens opmerkingen als “Kan je dat niet zelf snel door een AI-tool laten maken?” of “Waarom moet de kost zo hoog zijn?”. Er wordt als het ware verwacht dat AI vandaag de dag voor alles gebruikt wordt, terwijl de realiteit dit nog niet toelaat. Door transparant te communiceren over de mogelijkheden en beperkingen van AI, kun je klanten beter betrekken en voorkomen dat AI wordt gezien als een goedkope vervanging van je personeel.

Gebruik van AI in videoproductieproces 

Gebruik van AI in videoproductieproces

Generatieve AI (Artificial Intelligence) dringt de wereld van videoproductie met rasse schreden binnen. Deze technologie heeft het potentieel om alle aspecten van de videoproductie, van preproductie tot postproductie, te transformeren. In dit artikel bespreken we de huidige stand van zaken en de mogelijke impact van generatieve AI op de verschillende productiefasen.

Gestart als Festival van de Bedrijfsfilm

Gebruik AI in het videoproductieproces: een stand van zaken

Hoewel heel wat videoproducenten AI-technologie gebruiken in het videoproductieproces, zien we dat op het vlak van bewegende beelden er toch nog een hele weg te gaan is. Belgische videoproducenten blijken AI vooral in te zetten in de preproductiefase en in de postproductiefase. In de productiefase zelf komt weinig AI aan bod. Er zijn immers ook nog geen bruikbare tools die de productiefase helemaal kunnen overnemen. (Productiehuizen in het AI-tijdperk, 2024) De huidige tekst-to-video en image-to-video-tools bieden vaak onvoorspelbare resultaten. Het is een heel grote uitdaging om meerdere scènes met consistente karakters te maken, omdat AI nooit exact hetzelfde beeld twee keer na elkaar genereert. Zo blijft live gaan filmen zeer relevant en zal dat niet snel of zelfs helemaal niet vervangen kunnen worden door AI in corporate video.

AI is wel een bruikbare tool in de preproductiefase. Het kan een meerwaarde zijn bij het generen van moodboards en moodvideo’s. Ook kan AI het schrijfproces van scripts en het maken van storyboards enorm versnellen. Al moet je hier ook mee opletten, want AI is goed in het structureren van verhalen maar slecht in het bedenken ervan. (Lees, 2023)Daarnaast kunnen AI-beelden stockfoto’s en -video’s vervangen.

In de postproductiefase merken we dat veel AI-tools geïntegreerd zijn in bestaande platformen zoals Adobe. Generated fill, automatische ondertiteling, toevoegen van VFX, automatische color grading, creëren van voice overs, …: het is allemaal al mogelijk via AI en het zal meer en meer geïntegreerd worden in bestaande tools en zo de workflow vergemakkelijken (Creative AI Lab, 2024; Ruczak, 2023).

Ook in de productiefase zijn er al wat mogelijkheden, al zijn die beperkter en leveren die minder goede resultaten. Net zoals afbeeldingen gegeneerd kunnen worden aan de hand van generatieve AI, is dit sinds kort ook mogelijk voor video. De meest gekende tool hiervoor is Runway, met daarna Pika, Haiper, Stable Diffusion, Leonardo.ai, … In Runway kan je video’s generen aan de hand van eenvoudige tekst (text-to-video) of kan je bestaande afbeeldingen (of AI-gegeneerde afbeeldingen) animeren (image-to-video). De AI-tool ontwikkelt op basis daarvan dan een aantal seconden aan video. Je kan zelf bijvoorbeeld nog camerabewegingen of de hoeveelheid motion opgeven om wat meer controle te krijgen over je beeld. Toch zijn de resultaten van de huidige tools nog vrij onvoorspelbaar. Daarnaast hebben ze problemen met temporele consistentie en het begrijpen van fysieke wetten zoals zwaartekracht (Creative AI Lab, 2024).

Voor wie nog een stap verder wil zetten in AI-gebruik, bestaat de tool Stable Diffusion. Het grote verschil is dat deze tool lokaal draait. De UI van de interface is een pak ingewikkelder en een grote GPU-kracht is nodig. Voor wie dit niet afschrikt, is Stable Diffusion de ideale tool voor wie verder wil experimenteren met AI en niet wil vasthangen aan de beperkingen van bestaande programma’s. Zeker de Comfy-ui-workflow biedt veel mogelijkheden op het vlak van het generen van video. Die tool werkt namelijk met een node-systeem waarbij je elk segment manueel kan manipuleren en zo meer controle kan krijgen over het gegeneerde beeld (Creative AI Lab, 2024).

Met de aankondiging van Sora door OpenAI komt de door AI gegenereerde video nog een stapje dichterbij. Sora heeft een tekst-to-video-functie die complexe, realistisch bewegende scènes kan maken met meerdere personages, specifieke bewegingstypes en nauwkeurige details van het onderwerp en de achtergrond, “terwijl het de visuele kwaliteit behoudt en trouw blijft aan de instructies van de gebruiker”. Ondanks het feit dat Sora momenteel nog niet beschikbaar is, circuleren er al veel beelden die er veelbelovend uitzien. (Mearian, 2024).

Gebruik van AI door inzenders video’s Video Experience Day

Hoewel AI het nieuwe ‘hot topic’ is in de creatieve sector, blijkt toch dat veel bedrijven momenteel de tools nog weinig tot niet inzetten in hun productie-workflow. We zien dit ook bij de inzenders van video’s voor de wedstrijd van de Video Experience Day (n=80). We hebben de inzenders een aantal extra vragen gesteld over het gebruik van AI in het videoproductieproces, eerst algemeen en daarna specifiek met betrekking tot de ingezonden video.

Op de vraag “In welke mate gebruikt uw bedrijf of organisatie momenteel AI-toepassingen in elke fase van het videoproductieproces?” gaf 64 % van de inzenders aan AI in één of meerdere fasen van het productieproces te gebruiken. De andere 36 % bleef het antwoord schuldig of gaf aan het niet te weten.

De twee fases waar momenteel het meest gebruikgemaakt wordt van AI, is de preproductiefase en de postproductiefase. 59% van de inzenders maakt reeds gebruik van AI in de preproductiefase. Dat doen ze echter niet systematisch , want drie vierde geeft aan het slechts af en toe in te zetten. Ze gebruiken het vooral als hulpmiddel om te brainstormen, moodboards te maken, scripts en storyboards uit te schrijven of te verfijnen en om creatieve concepten te visualiseren, zoals blijkt uit volgende reactie: 

“Voor steun bij de preproductie, het maken van moodboards en het verfijnen van scripts. Het conceptuele idee vraagt echter om inzichten die niet door AI kunnen worden gebracht.”

Iets meer dan de helft van de inzenders zet AI in in de postproductiefase. Ook hier zegt een kleine meerderheid (53%) het slechts af en toe te gebruiken. Zo is AI een hulpmiddel bij de montage, VFX, de verfijning van beelden, het opstellen van subtitles en vertalingen en het creëren en optimaliseren van de audio.

In de productiefase wordt heel wat minder gebruikgemaakt van AI. Slechts één op de vijf inzenders zegt AI in te zetten in de productiefase. De meerderheid van deze respondenten gebruikt slechts af en toe AI om beelden en/of animaties te creëren.

Tot slot gebruikt een kleine minderheid AI in het proces van distributie en analyse (18%). Deze respondenten zetten AI onder andere in om samenvattingen van hun video’s te genereren voor sociale media, om stills te bewerken en bij de planning en analyse van de posts.

Er is dus nog veel groei mogelijk op het vlak van de inzet van AI in het videoproductieproces. Zo gaven bijna alle inzenders aan AI in de toekomst te willen inzetten. Slechts één op de tien respondenten is niet van plan om AI te gebruiken in de toekomst.

Als we tot slot vragen naar de mate waarin AI gebruikt is bij de effectief ingezonden video’s voor de Video Experience Day 2024, zien we dat er slechts bij een klein aantal video’s (10%) AI aan te pas kwam. Er is bovendien nog heel wat marge om bij te leren, want op de vraag hoe de implementatie van AI binnen het videoproductieproces de efficiëntie van de eindproducten heeft beïnvloed, geeft drie vierde als antwoord dat het weinig tot een matige impact had.

Bibliografie

(2024, april 30). Opgehaald van Creative AI Lab: https://www.creativeailab.be/

Lees, D. (2023, winter). The year in AI. Sight & Sound, p. 53.

Mearian, L. (2024, Februari 21). OpenAI’s Sora text-to-video tool’s impact will be ‘profound’. Computerworld, pp. 7-7.

Productiehuizen in het AI-tijdperk. (2024, februari 22). Media Marketing.

Ruczak, K. (2023, July 1). AI: New applications for post production. Computer graphics World, pp. 22-23.

Video Experience Day 2023

25 jaar Video Experience Day: een terugblik

25 jaar Video Experience Day: een terugblik

De Video Experience Day bestaat 25 jaar en dat mag gevierd worden. Wat in het jaar 2000 begon als een studentenproject met de naam ‘Festival van de Bedrijfsfilm’, is intussen uitgegroeid tot hét referentie-evenement over corporate video in de Belgische communicatie- en videoproductiesector. Ieder jaar opnieuw slaan laatstejaarsstudenten Communicatie van AP Hogeschool de handen in elkaar met Kanaal Z om corporate video in de spotlights te zetten. Duik mee in het verleden en ga op reis door onze rijke geschiedenis.

Gestart als Festival van de Bedrijfsfilm

Ons verhaal begint in het jaar 2000. Dan ontstaat de Video Experience Day als een kleinschalig studentenproject met de naam ‘Festival van de Bedrijfsfilm’, georganiseerd door elf laatstejaarsstudenten Bedrijfscommunicatie. Het festival vindt nog plaats in een studentenaula in Campus Meistraat van wat nu de AP Hogeschool Antwerpen is. Spijtig genoeg is er van deze eerste editie niets terug te vinden. Het aantal video-inzendingen of een programmablad zijn helaas niet bewaard gebleven.

programme boekje '05 en '06

In 2002 nemen voor het eerst studenten Public Relations de organisatie op zich. Daarmee verhuist het evenement ook naar het Antwerpse Provinciehuis, waar het tot 2011 zal blijven. Vanwege het beperkte aantal inzendingen blijft het aantal categorieën beperkt tot drie: bedrijfsfilm, product/procesfilm en imagofilm. Enkel bedrijven met een omzet van minstens 100.000 euro worden gevraagd om deel te nemen; productiehuizen worden nog niet actief aangeschreven.

De uitbouw van een kenniscentrum

Vervolgens maken we een tijdssprong naar het jaar 2010. Voor de elfde editie van het evenement starten onderzoekers van het toenmalige departement Management en Communicatie van de AP Hogeschool het PWO-onderzoek “Inzet van corporate video in de communicatiemix van organisaties ten tijde van digitalisering”. De onderzoekers nemen interviews af van producenten en van opdrachtgevers, ze lanceren een webenquête bij productiehuizen en ze onderzoeken de inhoud en vorm van een 300-tal films via de techniek van de inhoudsanalyse. Dit onderzoek brengt de kenmerken en trends van moderne corporate video’s in kaart. Sindsdien maakt onderzoek een groot deel uit van de Video Experience Day en zijn het evenement en AP Hogeschool Antwerpen hét kennis- en expertisecentrum op vlak van corporate video geworden.

Het evenement professionaliseert

In 2011 vindt het Festival voor de laatste keer plaats in de ‘oude stijl’. Daarnaast stapt Kanaal Z mee aan boord als co-organisator. Zo wordt de professionalisering van het Festival ingezet. Het evenement evolueert van een studentenproject naar een professioneel bedrijfsevenement. Voor het eerst zijn er ook meer dan 100 video-inzendingen.

De 13de editie van het Festival, in 2012, speelt zich voor het eerst af in de nieuwe stijl. Het evenement verhuist van het Provinciehuis naar Kinepolis Antwerpen. Daar kunnen films in topkwaliteit vertoond worden en is er in het Kinepolis Event Center een receptieruimte ter beschikking die extra cachet geeft aan het evenement. De zeer goede technische ondersteuning vormt een meerwaarde. Er komen meer structurele partners en veel nieuwe waardevolle sponsors worden binnengehaald.

1_VED 2023 Homepagina

Omdat het woord ‘bedrijfsfilm’ voor vele producenten een oubollige connotatie heeft, wordt het Festival van de Bedrijfsfilm in 2014 omgedoopt tot ‘Corporate Video Festival’. Ondertussen is duidelijk dat het Festival een gevestigde waarde is

Franstalig België mee aan boord

In 2015 krijgt het evenement een nationaal karakter om ook de Franstalige markt aan te spreken. Een corporate videofestival op Belgisch niveau organiseren is voor de organiserende studententeams een enorme klus. Alle mediamiddelen moeten niet alleen geactualiseerd, maar ook vertaald worden. Daarbovenop verhuist het evenement ook van Kinepolis Antwerpen naar Kinepolis Brussel. Naast de vernieuwing van het evenement is er nood aan meer onderzoek. Daarom lanceren de onderzoekers de Corporate Video Monitor, waarbij jaarlijks structureel onderzoek naar dit type video gebeurt.

BCVF

Om nog meer Franstaligen aan boord te krijgen wordt er vanaf de 17de editie in 2016 gewerkt met de naam ‘Belgian Corporate Video Festival’. Met een recordaantal van 372 ingezonden video’s wordt erg duidelijk dat het evenement een aanzienlijke status heeft opgebouwd in de sector. Om het aantal te jureren video’s opnieuw beheersbaar te maken, worden de inzendingen vanaf editie 2017 betalend. Hiermee stijgt ook de gemiddelde kwaliteit van de inzendingen.

Verandering en uitdagingen

In 2020 ondergaat het evenement weer een naamsverandering. De naam ‘Video Experience Day’ is geboren! Ook de baseline ‘Seeing is Believing’ ziet voor het eerst het daglicht. Die rebranding vraagt natuurlijk om een nieuw logo en ook de huisstijl moet moderner. Daarnaast is er nood aan een ingekorte awardshow met meer pit en moet het publiek de kans krijgen alle genomineerde video’s op groot scherm te zien. Daarom verhuist de vertoning van de genomineerden naar de namiddag. In deze namiddagsessies krijgen producenten onder andere de kans om vragen van de jury te beatwoorden. Heel wat uitdagingen dus.

award 2020

En toen kwam COVID-19… Daarmee verdwijnen veel van die plannen eventjes in de koelkast. Toch wordt er beslist de Video Experience Day te laten doorgaan en het live-evenement gedurende twee jaar te vervangen door een professionele tv-uitzending op Kanaal Z. Die toont hoe de winnende bedrijven en organisaties hun award overhandigd krijgen. In 2022 keert de Video Experience Day terug naar zijn thuisbasis, Kinepolis Brussel.

Jubileum

In 2024 viert de Video Experience Day zijn 25ste jubileumeditie! Al 25 jaar lang staat de Video Experience Day voor kennis en expertise, zet het event corporate video in de kijker en brengt het onder anderen marketeers, communicatieprofessionals en videoproducenten bij elkaar. Daar mogen we zeker trots op zijn!

Hoe je activatie afstemt op verspreiding: Tips per online verspreidingskanaal

Hoe je activatie afstemt op verspreiding:
Tips per online verspreidingskanaal

Activatie van je publiek is belangrijk. Je kan nog zo’n goede video maken, maar als je publiek niet weet wat het er verder mee moet, bereik je uiteindelijk geen (optimale) conversie. Verschillende verspreidingskanalen worden nog weinig van elkaar onderscheiden in de activatiestrategie, toont het VIDA-onderzoek van AP Hogeschool. Om je daarmee op weg te helpen, sommen Tessa Zwanenburg en Ilse Van Looveren de belangrijkste tips per verspreidingskanaal op.

 • Facebook en LinkedIn zijn twee heel sociale kanalen. Interactie met het publiek blijkt dan ook belangrijker op Facebook en LinkedIn dan op YouTube, Instagram, Twitter en de bedrijfswebsite[1]. Hou daar rekening mee in je activatiestrategie voor de soort call to action die je gebruikt: activeren tot het achterlaten van een comment of tot het taggen van anderen is effectiever op kanalen zoals Facebook en LinkedIn dan op Twitter, YouTube of Instagram.
 • Tekst rond de video (de copy) is goed zichtbaar op deze twee kanalen: maak hier gebruik van! Plaats een call to action in de copy, zodat ook wie scrolt zonder het filmpje te kijken, in aanraking komt met het doel van de video.
 • Maar let op! Facebook en LinkedIn zijn ook kanalen waar men blootgesteld wordt aan zeeën van videocontent. Vaak zal jouw video dus niet uitgekeken worden. Speel hierop in door in de eerste paar seconden van je video al te activeren!

  [1] Blijkt uit de inhoudsanalyse in het kader van VIDA.

Doen: Call to action duidelijk in de tekst en aan het begin van een video plaatsen, gebruikmaken van het interactieve karakter van de kanalen

Niet doen: lange, saaie filmpjes zonder interactie en duidelijke call to action posten

YouTube blijkt een specialleke. Het is een video-based platform: activatie op YouTube zit dan ook meer vervat in de video zelf dan in de copy om de video heen. Toch kun je hier ook met enkele ingrepen je publiek meer activeren om jouw video te bekijken.

 • Maak door de thumbnail meteen duidelijk waar de video over gaat. Gebruik bijvoorbeeld een screenshot van de spreker. Zo voorkom je verwarring en vergroot je de kans dat men jouw video aanklikt. Zet de thumbnail van je video in de huisstijl van het bedrijf: dat zorgt meteen voor herkenbaarheid (contrasterende kleuren trekken aandacht!).
 • Zorg dat de lay-out van je video verzorgd is. Denk dan aan een aantrekkelijke en opvallende thumbnail, een duidelijke titel en een nette beschrijving bij de video. Zo kan je jouw publiek activeren om je video te kijken zonder er woorden aan vuil te maken.
 • Op YouTube speelt de videotitel een prominente rol. Gebruik die titel om je publiek te activeren om jouw video te bekijken! Een aantal cruciale tips daarbij zijn bijvoorbeeld:
  1. Kies de juiste trefwoorden. Hou daarbij rekening met de zoekwoorden waarmee je gevonden wil worden via zoekmachines. Zet deze trefwoorden dan ook meteen als tags om de zoekresultaten te optimaliseren.
  2. Hou de titel kort maar krachtig.
  3. Probeer clickbait of te sensationele titels te voorkomen. Een beetje mag, maar te veel doet afschrikken.

Doen: activeren in de video en activeren door thumbnail, titels, series, kleuren

Niet doen: te veel belang hechten aan de tekst onder de video die niet goed zichtbaar is en niet automatisch getoond wordt

Last but not least: Instagram, Twitter en TikTok. VIDA toonde aan dat deze drie kanalen (nu nog) minder populaire eindbestemmingen blijken voor bedrijfsvideo.

 • Ga na of je een voldoende volgersbasis hebt op deze kanalen voordat je ze meeneemt in je communicatieplan. Veel bedrijven hebben namelijk geen uitgebreide volgersbasis op deze kanalen. De tweede stap is dan om na te gaan hoe actief er met je post wordt omgegaan. Liken mensen je post, wordt hij vaak bekeken? Dan is het zinvol om deze kanalen mee te nemen in je communicatiestrategie. Is er weinig interactie met je posts? Is je doelgroep eigenlijk niet echt te vinden op Instagram, Twitter en TikTok? Dan is het mogelijk interessanter om je focus naar andere kanalen te verplaatsen. Pogingen tot activatie blijven dan immers zonder resultaat.
 • Maak gebruik van de Verhalenfunctie van Instagram. Uniek aan Instagram is zijn populaire Verhalenfunctie. Daarmee kan je je content activerend te maken. Je kan bijvoorbeeld in je posts een URL verwerken, waardoor het doorklikken naar een webpagina heel makkelijk wordt en centraal staat in je content.

Doen: een doordachte keuze maken voor deze platformen, gebruikmaken van hun unieke functies

Niet doen: zomaar al je video’s op deze platformen posten, Facebookposts onaangepast herposten op deze platformen

De bedrijfswebsite is het enige online kanaal dat je als bedrijf volledig onder controle hebt.
Uit het VIDA-onderzoek bleek dat video’s op bedrijfswebsites bijna nooit activatie bevatten. Dus wanneer je een video post op je website, denk dan twee keer na. Wil je je publiek aanzetten om iets te doen of wil je dat het gewoon je video bekijkt? Verwoord het in een kordate call to action! Het is een kleine moeite met een groot rendement.

Doen: focussen op activatie via de website

Niet doen: denken dat activatie niet nodig is op de website of dat mensen vanzelf wel de video zullen aanklikken

Heb je behoefte aan uitgebreidere tips? En wil je weten hoe we met het onderzoek tewerk zijn gegaan? Klik dan hier voor de VIDA-paper over activatie.

Tessa Zwanenburg, Ilse Van Looveren

De kijker online activeren, hoe doe ik dat?

De kijker online activeren, hoe doe ik dat?

Hoe kunnen video- en communicatieprofessionals de kijker online activeren tot het kijken van hun video’s en tot het behalen van hun doelstellingen? En wat is het belang van een call to action? Ilse Van Looveren en Tessa Zwanenburg, onderzoekers aan AP Hogeschool, namen in het najaar van 2022 in het kader van het VIDA onderzoek 20 diepte-interviews af bij videoproducenten en communicatiebureaus. Dat leverde zeven concrete tips & tricks op.

Grijp de kijker vast in de eerste vijf seconden

Zowat alle geïnterviewden wezen op het belang van de eerste vijf seconden van de video. Die zijn erg belangrijk om de aandacht van de kijker te trekken en vast te houden zodat die verder kijkt. Ga dus op zoek naar een opvallend creatief beeld dat “stopping power” heeft en dat direct de tone of voice van de video duidelijk maakt. 

Erken het belang van autoplay, copy en thumbnail 

Zeker bij video autoplay zijn die eerste seconden van cruciaal belang. Ontbreekt de mogelijkheid tot autoplay, zorg er dan voor dat je publiek ook zonder dat het de video aanklikt, iets leert over de video. Maak bijvoorbeeld gebruik van de copy rond de video: schrijf een pakkend en informatief tekstje over de video, waarmee je jouw publiek warm maakt voor de video. Maak ook gebruik van de thumbnail: kies een verzorgd en duidelijk beeld, zodat het voor je publiek duidelijk is waar de video over zal gaan.

“Als het gaat over beginnen te kijken,  dus als er geen autoplay is, dan weten we dat de begeleidende copy extreem pakkend moet zijn.” (Communicatiebureau)

“Welke thumbnail je kiest is superbelangrijk. Er zijn nog te veel mensen die daar niet bij stilstaan.” (Videoproducent)

Integreer minstens één CTA

Vergeet niet om een call to action (CTA) toe te voegen aan je video! Dat kan in de video zelf of in de tekst van de bijhorende post. Het beste is nog om het allebei te doen. Het verhoogt de effectiviteit van je bedrijfsvideo op een snelle en goedkope manier, maar wordt nog vaak vergeten. Gezien het belang van de eerste vijf seconden, zet je je CTA (ook) beter vooraan. 

Wees kort maar krachtig

Ook de verwoording van je call to action is van belang voor de effectiviteit ervan. Zorg bijvoorbeeld dat de copy zo kort en concreet mogelijk blijft. Gebruik gebiedende wijs en begin met een sterk werkwoord. Een good practice: “Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!”. Gebiedend, concreet, kort en begonnen met een sterk werkwoord.

Zorg voor een eenvormige CTA

Werk je met meerdere CTA’s, bijvoorbeeld zowel in de video als in de copy? Zorg dan dat potentiële verwarring geminimaliseerd wordt. Dat doe je door je CTA’s perfect op elkaar te laten aansluiten. Als je CTA’s van elkaar verschillen, moeten kijkers kiezen voor welke CTA ze gaan, wat verwarring verhoogt en conversie verlaagt.

Maak gebruik van een AB-meting

Hoe weet je of je CTA wel echt zo goed werkt? Test het! Denk dan bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een simpele AB-meting. Daarmee worden twee versies van een CTA met elkaar vergeleken op het vlak van conversieratio. De helft van je publiek ziet versie A, de andere helft versie B.  Welke versie zorgt voor meer conversie? Die implementeer je dan. Meer weten over hoe je een AB-meting uitvoert? Neem dan een kijkje op https://imu.nl/internet-marketing-kennisbank/conversie-optimalisatie/ab-testen/

Overleg wie verantwoordelijk is voor de activatie

Bij videoproducties zijn vaak veel partijen betrokken. Soms zijn het de videoproducenten die de activatie doen, soms het opdrachtgevende bedrijf of het communicatiebureau. Het is van belang dat er overlegd wordt over wie er verantwoordelijk is voor de activatie, zodat het niet wordt vergeten, wat we nu nog vaak zien.

Heb je behoefte aan uitgebreide tips? Of wil je weten hoe we met het onderzoek tewerk zijn gegaan?
Klik dan hier voor de VIDA-paper over activatie. 

Ilse Van Looveren, Tessa Zwanenburg

Je corporate video verspreiden: Zo doe je dat het best 

Het is geen geheim meer dat bewegende beelden aanspreken. In de bedrijfswereld zijn video’s ondertussen een vaste waarde voor verschillende doeleinden. Zo wordt bijvoorbeeld een korte vacature in de krant vervangen door een kwalitatief hoogstaande en aantrekkelijke video die de openstaande functie van kop tot teen voorstelt. Een team van onderzoekers van de AP Hogeschool begonnen in 2020 aan het VIDA-onderzoek wat aan de hand van onder andere een survey bij 386 marketing- en communicatieprofessionals inzichten tracht te verkrijgen rond corporate video. Dit artikel focust op de verschillende verspreidingskanalen en hun efficiëntie. 

Sociale media, de website, nieuwsbrieven, mailings … elk bedrijf heeft zijn manieren om videoboodschappen de wereld in te sturen. Bij de keuze van kanalen is het belangrijk om het doel en het doelpubliek voor ogen te houden. Zo plaats je video’s die doelen op een betere naamsbekendheid beter op deelbare platformen zoals sociale media. Deze platformen verdienen wat extra aandacht. Veel Belgische bedrijven gebruiken deze kanalen al, aangezien ze veel en relatief eenvoudige mogelijkheden bieden om de doelgroepen te bereiken. Hieronder volgen de resultaten voor de drie belangrijkste socialemediakanalen 

1. LinkedIn is een groeiend en zeer belangrijk platform om bij zakelijke doelgroepen bedrijfsvideo’s te verspreiden. 77,8% van de ondervraagden geeft aan LinkedIn belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. 

2. ‘Video Sharing Platformszoals YouTube en Vimeo horen ook in dit lijstje. Meer dan 71,4% van de bedrijven geeft aan deze belangrijk te vinden en 34,6% gebruikt ze enkele keren per week tot enkele keren per maand. 

3. Iets meer dan twee op de drie respondenten (69,7%) vindt Facebook belangrijk om video’s te verspreiden. Facebook en LinkedIn worden iets frequenter ingezet om videomateriaal van het bedrijf te posten. Meer dan vier op de tien ondervraagde communicatieprofessionals zegt dat enkele keren per week tot enkele keren per maand te doen.  

 

Daarbovenop zegt 33,5% in de loop van het voorbije jaar betaald te hebben om videomateriaal te promoten. Hiermee is Facebook het meest gebruikte betalende sociale medium van het afgelopen jaar. 

Naast sociale media bestaan er uiteraard nog verspreidingskanalen voor corporate video. De bevraagde marketing- en communicatieverantwoordelijken kregen allemaal de vraag welke kanalen ze inzetten om videomateriaal te verspreiden. Zo ontstond er een top 3: 

Uit de resultaten blijkt dat de bedrijfswebsite het meest gebruikte kanaal blijft. Of het nu op de homepage is of iets dieper verscholen in een blogpost, meer dan 60% van de bedrijven plaatst bedrijfsfilms op zijn website.  

Op de tweede plaats staan de interne digitale platformen (47% van de bedrijven). Denk hierbij aan een intranet of Microsoft Teams. Deze kanalen zijn perfect voor opleidingsfilms, motiverende video’s en veel meer.  

Als derde gebruikt iets meer dan 40% van de bedrijven e-mail om bedrijfsvideo’s te verspreiden naar zijn stakeholders.  

Fotogrammetrie

Virtual Reality: De toekomst voor corporate video 

Virtual Reality (VR) is een opkomende techniek in de wereld van corporate video. AP Hogeschool Antwerpen heeft veel expertise op vlak van VR en 360°-video’s. De school heeft een Immersive Lab waar onderzoek gedaan wordt naar het medium. Wij spreken met Silvia Van Aken, onderzoekscoördinator van het Immersive Lab, over het lab en het nut van VR, ook bij corporate video.

We ontmoeten Silvia Van Aken in het Immersive Lab in Campus Ellermanstraat. Dat is een expertisecentrum dat alle kennis en technologie rond VR en toebehoren centraliseert en ter beschikking stelt van onderzoekers, studenten, non-profitorganisaties en bedrijven. In het lab wordt content gemaakt voor educatieve, wetenschappelijke, culturele en commerciële toepassingen. Ze doen er aan geïntegreerd, praktijkgericht onderzoek om inzichten en tools te ontwikkelen waar producenten mee aan de slag kunnen. Daarnaast organiseren ze lezingen, gebruikerstesten, demonstraties en workshops. 

Indrukwekkende apparatuur 
Silvia Van Aken neemt ons mee het lab in. Daar zien we meteen een indrukwekkende installatie. Het blijkt een fotogrammetrie-installatie te zijn. “Fotogrammetrie wordt gebruikt om mensen in 3D te scannen voor alle doeleinden”, licht Silvia Van Aken toe. “Zo kunnen we een 3D-avatar tot leven wekken in de metaverse. We hebben bijvoorbeeld Lieven Scheire eens ingescand en laten meedansen in een performance van de academie. We hadden iemand anders de dans laten doen met een motion capture suit en later hebben we die bewegingen laten uitvoeren door de 3D-avatar van Lieven Scheire. Zo zijn er volledige databases met bewegingen, waardoor je mensen dingen kan laten doen die ze eigenlijk niet kunnen.”

Fotogrammetrie
De fotogrammetrie-installatie

“Momenteel zijn we er volop mee bezig om de gezichtsuitdrukkingen goed te krijgen bij fotogrammetrie. Op dit moment is het nog een uitdaging om die goed na te bootsen. We willen dat het zo natuurlijk mogelijk overkomt. Zo heb je een aantal standaard glimlachjes die we nu proberen te implementeren. We zijn op zoek naar methodes om dat goed te kunnen,” aldus Van Aken.

Het toestel voor fotogrammetrie is best uniek. AP Hogeschool is de enige hogeschool in Europa waar je zo’n op maat gemaakt toestel kan vinden. Er zijn op andere plaatsen wel standaardinstallaties te vinden, maar niets zo complex.

Niet voor alle doeleinden 
Maar het Immersive Lab biedt meer dan fotogrammetrie alleen. Er worden ook volledige VR-experiences gemaakt. Maar ze begrijpen er ook goed dat VR niet voor alle doeleinden even geschikt is. “VR is handig, maar je moet wel weten waarvoor”, vertelt Van Aken. “Het is meestal één op één te gebruiken. Ik geloof er niet in dat mensen in de bioscoop gaan zitten om dan massaal zo’n bril op te zetten. Op hele grote schaal ga je VR niet aanbieden. Dan moet je andere manieren bedenken.” Voor grootschaliger gebruik, heeft het lab de Immersive Cube. “Die kubus is 3 meter in de breedte, diepte en hoogte en je kan er in gaan. Met de Cube kan je immersieve 360° video’s projecteren op doeken, zodat je VR aan groepen kan aanbieden. Zo kan je bijvoorbeeld het lab tonen op verplaatsing.”

Silvia Van Aken, onderzoekscoördinator van het Immersive Lab
Silvia Van Aken, onderzoekscoördinator van het Immersive Lab

Storytelling 
Volgens de onderzoekers van het Immersive Lab moet je goed nadenken wat de verhalende principes achter VR zijn, voor je het begint te maken. “We houden ons bezig met de grammatica achter Virtual Reality. Dat viel ons in het begin erg tegen. Mensen willen de principes van video omzetten in VR, maar dat gaat helemaal niet. Bij VR heb je bijvoorbeeld geen zoomlens of gelijkaardige toepassingen. Daar moet je dus zeker op letten. Op school hebben we een postgraduaat en een Summer School rond VR. Daar leer je niet alleen de principes van storytelling, maar ook hoe je goede VR-content kan maken. We leren hoe je een immersieve beleving kan opwekken voor de gebruiker.”

Corporate 
Als je VR op een corporate manier wil gebruiken, moet je weten voor welke toepassingen. Volgens Van Aken is VR vooral goed te gebruiken bij trainings- en sensibiliseringscampagnes en op beurzen. Ook in de erfgoedsector is het heel nuttig. Een laatste interessante toepassing is het visualiseren van de toekomst. Als er een nieuw gebouw of stadsproject komt, kan je je meteen inbeelden hoe het eruit gaat zien. Je zet een bril op en kan echt rondlopen in de toekomst.

Videoproductie: in house of uitbesteden? 

Corporate video wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Door de digitalisering zijn er namelijk veel meer mogelijkheden om videocommunicatie in te zetten. Maar maken bedrijven die video’s meestal zelf, of besteden ze videoproductie vooral uit aan externen? Dat werd onderzocht door AP Hogeschool Antwerpen in het onderzoek ‘VIDA: Video & Activate’.

De volgende resultaten komen uit het VIDA-onderzoek van de AP Hogeschool. Het onderzoek werd afgenomen bij werknemers van Vlaamse en Brusselse bedrijven die communicatie- of marketingtaken op zich nemen. Er werden 386 enquêtes afgenomen in het najaar van 2021. 77% van die bedrijven geeft aan al video in te zetten. Die resultaten worden hier uitgelicht.

Trendsetter 

Om te beginnen bekijken we waarom bedrijven video gebruiken. Meer dan de helft van de bevraagde bedrijven zegt dat ze sterk inzetten op video voor marketingdoeleinden en in hun communicatiemix. Nog eens de helft zegt ook dat video geschikt is om zich als duurzame onderneming te profileren. Toch voelen de bevraagde bedrijven dat er nog groeimogelijkheden zijn. Slechts 19% voelt zichzelf een trendsetter in videocommunicatie.

Verschillende van de bevraagde bedrijven vinden het belangrijk om (een deel van) hun videoproductieproces zelf in handen te nemen. De digitalisering heeft dat alleen maar makkelijker gemaakt. Zo beschikt een vierde van de ondervraagden zelf over een inhouse studio. Een op de drie heeft ook personeel dat specifiek geschoold is in videoproductie en 30% beschikt over personeel met kennis van videostrategie. De redenen waarom opdrachtgevers zelf video’s produceren, zijn duidelijk: een lager budget en een hogere productiesnelheid. 

Externe producenten 

Toch doet 80% van de respondenten wel eens een beroep op externe producenten voor de productie van video. “Dat is opvallend omdat toch heel wat bedrijven zelf bepaalde apparatuur en het personeel hebben om video’s te maken. Maar de expertise van externe bedrijven wordt duidelijk toch gewaardeerd”, aldus Ilse Van looveren. De belangrijkste reden om video’s uit te besteden is dat sommige bedrijven zelf niet de juiste kennis en/of gespecialiseerde apparatuur hebben. Video’s die aan hoge technische vereisten moeten voldoen, worden vaker uitbesteed. Dat zijn bijvoorbeeld commerciële high end video’s zoals tv-spots, video’s met moeilijk camerawerk, of animatie, … 

Opvallend is dat enkele andere redenen om de videoproductie uit te besteden, dezelfde zijn als die voor inhouse productie. Zo geven bedrijven aan dat ze hun videowerk uitbesteden vanwege tijdsbesparing en budget. Met externe producenten zou de productie sneller gaan dan wanneer je alles zelf moet uitzoeken. Ook hebben externen het nodige materiaal, zodat opdrachtgevers het zelf niet moeten aanschaffen.

Niet altijd het volledige proces 

Een belangrijke kanttekening is de volgende. “Bij het uitbesteden gaat het niet altijd over het volledige productieproces. Zo geeft iets meer dan de helft van de bevraagde bedrijven alleen bepaalde deeltaken uit handen, denk maar aan cameravoering, montage en postproductie”, zegt Van Looveren. De helft van de respondenten spreekt hiervoor zelfstandige videomakers en/of communicatiebureaus aan. Een derde werkt met een productiehuis.

Corporate video op sociale media: trends, valkuilen en tips

Corporate video op sociale media: trends, valkuilen en tips

Hoe zorg je ervoor dat je corporate video viraal gaat op al je socialsAlessandro Segattacreatief directeur van Onlyhumans en jurylid van de 22e editie van de Video Experience Daygeeft de ultieme tips om je corporate video het best te laten renderen op sociale media. 

Vertrek vanuit de doelgroep 

“De belangrijkste tip voor bedrijven die met video op sociale media aan de slag willen gaan is dat ze eerst hun doelgroep zorgvuldig bekijken. Daarnaast moeten ze beslissen welke doelstellingen ze willen bereiken en welk format ze willen gebruiken om die doelgroep te kunnen vasthouden om op die manier een relevante en herkenbare boodschap over te brengen.”

“Je moet dus eerst bekijken op welke socialemediakanalen je doelgroep aanwezig is, om zo te weten te komen welke kanalen je het best kunt inzetten voor de strategie. Heel belangrijk daarbij is dat je de video aanpast aan die kanalen en aan de manier waarop de doelgroep deze sociale media gebruikt.”  

“Want de grootste valkuil is het gebrek aan een duidelijke visie of strategie voor de distributie van video op socialemediakanalen. Simpelweg een video posten op sociale media is geen strategie. Vandaag is er een opbod van merken en bedrijven die graag allemaal diezelfde doelgroep willen bereiken. Dus zorg ervoor dat je bedrijf bij de doelgroep opgemerkt wordt, vervolgens stopt bij jouw video en die ook bekijkt.” 

Korter is beter 

“Maar hoe doe je dat nu concreet? De belangrijkste tip: korter is beter! Het is vechten om al met de eerste paar seconden de aandacht van je doelgroep te krijgen. Geef in die eerste seconde een opvallende boodschap, een creatief concept, een aantrekkelijk idee mee. Zo inspireer je je doelgroep vanuit die korte interactie om naar een langer verhaal van jouw bedrijf te luisteren.” 

Hand in hand met technologische evoluties  

“Video op sociale media zal vooral blijven evolueren als een waardevol format. Je kan immers veel parameters van een kijker gaan meten. En dat is niet alleen belangrijk voor het bedrijf. Ook de platformen zelf en hun algoritmes leren veel uit video en de manier waarop mensen die vandaag consumeren.”  

“Video zal hand in hand blijven gaan met de technologische evoluties. We zijn geëvolueerd van het grote tv-scherm naar schermen die in de hand van de gebruikers passen. En het ging van een statische beleving in onze huiskamer naar video’s die we op elke plaats en elk moment kunnen beleven. Die technologische evoluties zullen ook bepalen hoe we video ervaren in de toekomst. Bedrijven zullen video’s moeten maken die beantwoorden aan dat veranderend gedrag van mensen, op het vlak van die technologieën en in het bijzonder op dat van sociale media.” 

De beste corporate video’s van het land zijn bekend

De beste corporate video's van het land zijn bekend

Op dinsdag 1 juni 2021 vond de 22e editie van de Video Experience Day plaats. De awards voor de beste corporate video’s van het voorbije jaar werden uitzonderlijk uitgereikt tijdens een tv-special op Kanaal Z/Canal Z. 

De Video Experience Day, vroeger het Belgian Corporate Video Festival, zet elk jaar de meerwaarde van corporate video voor bedrijven en organisaties in de kijker. Het evenement, een co-organisatie van AP Hogeschool en Kanaal Z/Canal Z, bekroont telkens ook de beste inzendingen met een award. Dit jaar werden er awards uitgereikt in acht verschillende categorieën, net als twee Special Awards. Elke winnaar ontving ook een uitzendcheque aangeboden door Kanaal Z, ter waarde van 4.200 euro. 

Meer dan 120 bedrijven uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië schreven zich in voor de 22ste editie van de Video Experience Day. Een jury van video- en communicatie-experten boog zich over alle inzendingen. 

Vanwege de coronacrisis gebeurde dat hele selectieproces dit jaar digitaal. Ook de awardshow, die traditioneel plaatsvindt in Kinepolis Brussel, verhuisde uitzonderlijk naar het kleine scherm en nam de vorm aan van een televisiespecial op Kanaal Z. 

Hieronder vindt u de winnaars van de 22ste editie van de Video Experience Day.